CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH
Hotline

[email protected]

0943 49 59 85

Chính Sách Thanh Toán

  Xem thêm

  Phương thức thanh toán: Chia làm 03 đợt.

   

  Đợt 1:Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, sau khi hợp đồng được ký ( Ngay sau khi bên bán có chứng thư bảo lãnh tạm ứng do ngân hàng bên bán phát hành, có giá trị bằng giá trị bên mua tạm ứng và có thời hạn bằng thời hạn hợp đồng (Áp dụng đối với máy có công suất trên 500 kVA))

   

  Đợt 2:      Thanh toán 50% giá trị hợp đồng khi máy vận chuyển đến chân công trình ( Trước khi lắp đặt ).

  Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản đồng thời trao lại chứng thư bảo lãnh tạm ứng 30% cho bên bán.(Áp dụng đối với máy có công suất trên 500 kVA)

   

  - Đợt 3:      Thanh toán 20% giá trị hợp đồng còn lại.

  Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, thời hạn thanh toán là 10 ngày, kể từ ngày hai bên nghiệm thu, bàn giao đầy đủ chứng từ : CO, CQ, bảng Test của nhà máy, cũng như Hóa đơn GTGT.

  - Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng (VNĐ)

  Lưu ý: Các điều kiện thanh toán có thể điều chỉnh dựa trên thương thảo

  Chính Sách Thanh Toán

  Chính Sách Thanh Toán

  Chính Sách Thanh Toán

  Chính Sách Thanh Toán

  Chính Sách Thanh Toán
  Chính Sách Thanh Toán