CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH
Hotline

[email protected]

0943 49 59 85

Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả

  Xem thêm

  Phạm Vi Áp Dụng

  - Áp dụng cho các sản máy phát điện và phụ kiện mà Hưng Thịnh cung cấp

  - Không áp dụng với các dịch vụ, sản phẩm tiêu hao (xăng, dầu, nhớt, lọc các loại,... )\

   

  Điều Kiện Đổi Trả

   - Còn nguyên vẹn theo biên bản nghiệm thu bàn giao trước đó.

   - Nguyên nhân đổi trả cần được 2 bên xác nhận và lập biên bản tại hiện trường (có thể mời thêm các bên thứ 3 kiểm định, giám sát,.. )

                   - Thời gian đổi trả: Tùy theo quy định của nhà sản xuất

   

  Xử Lý Phát Sinh - Hoàn Tiền

   - Do hàng hóa, thiết bị được bàn giao theo nhiều bước để tránh rủi ro phát sinh chi phí ngoài mong đợi nên khi khách hàng yêu cầu đổi trả hàng hóa, dịch vụ, nguyên nhân sẽ được xác định và ký kết thành văn bản

   - Các chi phí vận chuyển, lắp đặt, kiểm định, bàn giao,... và chi phí phát sinh khác sẽ được xử lý theo điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng.

   - Trong trường hợp khách hàng đổi hàng tùy theo các từng nguyên nhân, chi phí phát sinh thêm sẽ được thỏa thuận và ký kết thành phụ lục hợp đồng.

   - Trong điều kiện khách hàng trả hàng, số tiền đã tạm ứng (thanh toán) sẽ được hoàn trả sau khi trừ các chi phí phát sinh mà bên mua phải chịu (theo thỏa thuận).

   

   

   

  Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả

  Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả

  Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả

  Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả

  Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả
  Chính Sách Thu Hồi Đổi Trả