CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HƯNG THỊNH
Hotline

[email protected]

0943 49 59 85

QUY ĐỊNH CÔNG TY

  Xem thêm

   

  Mọi thành viên trong Công ty Thiết Bị Vật Tư Hưng Thịnh luôn thực hiện chín nguyên tắc đạo đức trong ứng xử kinh doanh:

     Điều 1. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp mọi lúc mọi nơi.

     Điều 2. Chúng tôi luôn đưa ra các quy trình và hồ sơ một cách thật dễ hiểu.

     Điều 3. Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe về quan điểm của Quý Khách và trả lời một cách lịch sự và tôn trọng.

     Điều 4. Cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Nhưng chúng tôi sẽ cạnh tranh một cách trung thực và công bằng.

     Điều 5. Chúng tôi sẽ giải quyết các hồ sơ và hợp đồng bằng cách công bằng nhất không để bên nào bị thiệt thòi.

     Điều 6. “Uy Tín – Chất Lượng – Nhiệt Huyết – Đam Mê – Trách Nhiệm” là điều Chúng tôi đang làm và sẽ luôn như vậy.

     Điều 7. Học hỏi để cải tiến để đem tới điều tốt nhất cho Quý Khách là điều chúng tôi luôn làm.

     Điều 8. Chúng tôi sẽ luôn bảo mật mọi thông tin của các thành viên trên website.                   

     Điều 9. Chúng tôi sẽ không nhận bất cứ một khiếu nại nào nếu đó không phải là sản phẩm của Chúng tôi.

   

  QUY ĐỊNH CÔNG TY

  QUY ĐỊNH CÔNG TY

  QUY ĐỊNH CÔNG TY

  QUY ĐỊNH CÔNG TY

  QUY ĐỊNH CÔNG TY
  QUY ĐỊNH CÔNG TY